1. Başvuran başvuru yapmadan önce https://hacktothefuture.com.tr sitesinde yer alan VakıfBank Hack to the Future Etkinliği (VakıfBank Hackathon 2019) hakkındaki tüm açıklamaları, başvuru ve katılım koşullarını okuyarak onaylamak suretiyle VakıfBank Hackathon 2019 Etkinliğine başvurmaktadır.

2. VakıfBank Hackathon 2019 Etkinliğine bireysel katılım mümkün değildir, takım halinde katılmak zorunludur.

3. VakıfBank Hackathon 2019 Etkinliği’nde yarışma sadece takımlar düzeyinde olacaktır. Bir takım en az 2 en fazla 4 kişiden oluşabilir ve takımda bir yazılımcı olması zorunludur.

4. Birden fazla takımla başvurulamaz. Her Başvuran, sadece bir takıma katılabilir.

5. Başvuru yapmak için ilk olarak Başvuran Takım Üyelerinin birlikte Web sitesi üzerinden Takımlarını oluşturmaları gerekmektedir.

6. Daha sonra başvuran takım üyeleri, takımı oluştururken bildirdikleri e-posta adreslerine gönderilen link ile açılan https://hacktothefuture.com.tr sitesinde bulunan başvuru sayfasından oluşturdukları takım dahilinde bireysel başvuru yapılacaktır.

7. Başvuru esnasında, Hackathon başvuru formunda yer alan zorunlu alanlarla birlikte zorunlu olmayan alanların da doldurulması tavsiye edilir.

8. Başvuran Takım Üyeleri; Takım liderinin ad soyadını(zorunlu), Takım Adını(zorunlu), Takımın kaç kişiden oluştuğunu(zorunlu), Takımı oluşturan kişilerin ad soyadlarını(zorunlu), Takımı oluşturan kişilerin e-posta adreslerini(zorunlu), Proje fikrini(zorunlu), Ekip Tanıtım ve Fikir videosunun linki (opsiyonel) Takım bilgilerini içeren Takım Başvuru formunu doldurup kaydederek Takımlarını oluşturacaktır.

https://hacktothefuture.com.tr adresli Web Sitesinde bulunan Başvuru formu sayfasında, kişisel verilerin korunmasına dair Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri ve Başvuru Şartnamesi ile Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerinin ayrı ayrı okunup kabul edildiğine dair iki onay kutucuğu yer almaktadır. Bu kutucuklar tıklanmadan Takım oluşturma ve Takım başvuru işlemi tamamlanmayacaktır.

Takım Başvurusunu takiben, takım üyelerine, başvuru esnasında verdikleri e-posta adresleri üzerinden, takımının oluşturulduğuna dair teyit mesajı ve Bireysel başvuru formu linkini içeren onay e-postası gönderilecektir.

Başvuranlar başvuruları sırasında ön elemeye tabi tutulması amacıyla, özgeçmişlerini(zorunlu) de iletmek zorundadırlar.

Bu özgeçmişte, Başvuranların; iletişim bilgileri(zorunlu), adres(zorunlu), doğum tarihi(zorunlu), iş durumu(zorunlu), eğitim durumu(zorunlu); var ise sertifikaları, profil, deneyim, beceri, daha önce yapılan benzer çalışmalara ait referans niteliğinde bilgileri (yazılı, işitsel veya görsel olabilir) ve ilgili olduğu düşünülen diğer bilgileri yer almalı ve VakıfBank 'a https://hacktothefuture.com.tr Sitesi başvuru formum üzerinden iletmelidirler.

Bu özgeçmiş ve ek dokümanlar VakıfBank tarafından ön elemede değerlendirilecektir.

9. VakıfBank Hackathon 2019 ’a başvurmak için Başvuran Takım üyelerinin onay e-postasında yer alan linki tıklayarak açılan sayfada bulunan Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.

10. Başvuranlar, Başvuru Formu’nda vermiş oldukları tüm bilgilerin kendilerine ait olduğunu, bunların herhangi bir gizlilik arz etmediğini beyan eder. Başvuranlar, fikir ve iş planı ile ilgili resmi merci ve kurumlar nezdinde hak sahipliğini tescil edecek ve bunların üçüncü kişilerce kullanımına ilişkin gerekli hukuksal tedbirleri alacaktır.

11. Bir Başvuran'nın kimliği ve/veya adresine ilişkin yanlış ve yanıltıcı bilgi, katılımı ve kazanılacak ödülü geçersiz kılabilir. Bu sebeple Başvuranlar, tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik Başvuran kayıt bilgileri nedeniyle başvuru ve katılım hakkı ve kazanılan ödül her aşamada VakıfBank tarafından iptal edilebilir.

12. Başvuranın VakıfBank ile paylaştığı bilgilerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir/proje ve/veya taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir /proje ve/veya taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı hiçbir şekilde yarışmayı düzenleyen kuruluş olan VakıfBank sorumlu olmayacaktır.

13. Hackathon'a katılabilmek için VakıfBank tarafından ön eleme sonrası başvurunun onaylanması ve kabul edilmesi gerekir.

VakıfBank, başvurusu kabul edilen takımların yanı sıra bir yedek/bekleme listesi oluşturabilir.

Bu sürecin ardından seçilen Takımlar’lar web sitesinden ilan edilecek ve VakıfBank tarafından düzenlenen Hackathon'a katılacaktır.

Başvurusu uygun görülen ve ön değerlendirmeden geçen Başvuranlara aynı e-posta üzerinden duyuru yapılacaktır.

14. Başvuranların; eğer başvuruları VakıfBank tarafından onaylanır ve kabul edilir ise başvuru ile kabul etmiş bulundukları https://hacktothefuture.com.tr Sitesinde yer alan tüm açıklamalara, başvuru/katılım koşullarına, işbu Başvuru Şartnamesi ve Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerine ek olarak Katılım Şartnamesi ile Katılım Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerini katılım aşamasında imzalayarak katılımcı sıfatını almaları gerekmektedir.

Başvuru VakıfBank tarafından onaylanır ve kabul edilir ise Katılım Şartnamesi ile Katılım Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri VakıfBank Hackathon 2019 Etkinliği başlamadan önce Başvuranlara bildirilecektir.

Katılım Şartnamesi ile Katılım Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri Başvuranlara bildirilecek VakıfBank Hackathon 2019 Etkinliği yeri ve tarihinde VakıfBank Hackathon 2019 Etkinliği’ne katılmadan hemen önce imzalanacaktır.

Başvurusu kabul edilen Başvuranların Katılım Şartnamesi ile Katılım Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerini imzalamaması halinde, bu Başvuranlar VakıfBank Hackathon 2019 Etkinliği’ne katılma hakkından kayıtsız ve şartsız vazgeçmiş sayılacaktır.

15. Projede yer alan fikrin daha önce ödül kazanmış olması yarışmaya katılmak için engel teşkil etmemektedir. Ancak proje fikrinin gerçekleştirilmek üzere herhangi bir maddi destek almamış olması veya fikre dayalı ürün/hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik kurulmamış olması gerekmektedir.

16. Projenin ilk defa VakıfBank Hackathon organizasyonunda kodlanmış /üretilmiş olması gerekmektedir.

17. Başvuran, VakıfBank Hack to the Future Etkinliği kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırı davranması halinde Başvuran, üçüncü kişiler tarafından VakıfBank’a yöneltilecek her türlü talep/dava ve itirazlardan münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu talep/dava ve itirazlar nedeniyle VakıfBank ’ın uğrayacağı her türlü zararı VakıfBank’ın ilk talebi halinde derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

18. Başvuran, yarışma kapsamında VakıfBank için yaratacağı fikir/projenin VakıfBank ’ın saygın kurumsal kimliği ile bağdaşmayan ve buna zarar getirecek hususlar içermeyen ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

19. Başvuran ileteceği fikir/projenin, orijinal ve özgün olmaması, herkes tarafından bilinen ve öngörülebilen uygulamalara ilişkin olması, dünyada ya da Türkiye’de mevcut ya da yakın gelecekte zaten hayata geçirilecek bankacılık uygulamalarından ayırt edici bir özelliğinin olmaması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda hali hazırda şekillenen ve yakın bir gelecekte uygulamaya alınması kuvvetle muhtemel olan bir uygulamaya ilişkin olması hallerinde, bu fikrin VakıfBank tarafından aynen ya da geliştirilmiş olarak kullanılmasına herhangi bir itirazı olmayacağını peşinen kabul eder.

20. Diğer taraftan, Başvuranın, hali hazırda VakıfBank’ın sunduğu bankacılık ve finans hizmetleri kapsamında zaten kullanılan, uygulanan, bilinen, üzerinde çalışılan, proje aşamasında olan, geliştirilen tüm fikir ve projeleri (Bankacılık sırrı kapsamında) bilmesi mümkün olmadığından, başvurusuna konu fikir/projenin ileride VakıfBank tarafından haksız olarak kullanıldığı iddiasında bulunmayacağını ve bu kapsamda herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını işbu başvuruyu yaparken kabul etmiştir.

21. Başvuran, VakıfBank Hackathon 2019 Etkinliğine katılımı söz konusu olur ise VakıfBank‘ın da içinde yer aldığı bankacılık ve finans sektörü ile alakalı başka firmalara ve/veya VakıfBank’ın rakip firmalarına hiçbir surette yarışma konusu fikir/projeyi vermeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

23. Ödül almaya hak kazananlar; gerek yarışma kapsamında yarattığı fikir/proje ile ilgili bilgileri ve gerekse VakıfBank’ın faaliyetleri ile ilgili olarak öğreneceği ticari sırları, VakıfBank’ın çeşitli alanlarda kullanmakta olduğu metotları, çalışma biçimlerini, iş hacimlerini, hazırlanmış ve hazırlanmakta olan projeleri, fikri hakları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere VakıfBank ‘a ait olan her tür bilgi ve belgeleri hiçbir şekil ve surette kullanmamayı, kurum ve kuruluşların yararına kullandırmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı, bu sır saklama yükümlülüğüne uyacağını, fikir/projenin ve diğer her türlü gizli bilgi ve belgenin gizliliğini sağlayarak titizlikle saklayacağını, bu hususta her önlemi alacağını, gizlilik esaslarına uygun hareket edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

24. VakıfBank yarışma kapsamında takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

25. VakıfBank’ta çalışmayan, çalışanlarımızın akrabası olmayan ve şirketimiz ile iş ilişkisi içinde olmayan herkes katılabilir.

26. Lisans 3.veya 4. Sınıf öğrencileri ya da lisans mezuniyetlerinin üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş olanların başvuruları değerlendirilecektir.

27. VakıfBank tarafından yapılan tüm itirazlar tamamen kendi mutlak takdirine göre yapılmış olup nihai olacaktır.

28. Yarışmaya başvururken verilen kişisel veriler, başvurudan önce incelemeye sunulan VakıfBank Hackathon 2019 Etkinliği kapsamında, kişisel verilerin işlenmesine ve veri kullanımına ilişkin Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerindeki esaslar çerçevesinde işlenecektir.

Buna ek olarak eğer VakıfBank Hackathon 2019 Etkinliğine katılım söz konusu olur ise katılım aşamasında imzalanacak kişisel verilerin işlenmesine ve veri kullanımına ilişkin Katılım Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerindeki esaslar çerçevesinde de işlenmesi söz konusu olacaktır.

29. Başvuranlar başvurmakla birlikte https://hacktothefuture.com.tr sitesinde yer alan tüm açıklamaları, başvuru ve katılım koşullarını okumuş onaylamış olacaktır.

30. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra takım üyelerinde olabilecek değişiklikler https://hacktothefuture.com.tr web sitesindeki iletişim formu aracılığıyla 01/12/2019 tarihine kadar bildirilmelidir.

Belirtilen tarihten sonra yapılan değişiklikler başvuru hakkının kaybedilmesine neden olacaktır.

31. İşbu Başvuru Şartnamesi, yer alan Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri ve katılım aşamasında imzalanacak Katılım Şartnamesi ile Katılım Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri, bu Web Sitesinde bulunan tüm açıklamalar, başvuru ve katılım koşulları, Rehberlik Kuralları ile birlikte bir bütündür.

39 milyon dolarlık 42 yatırımla Türkiye’nin en güçlü melek yatırımcısı oldu.
Takip et
Metin Recep Zafer

METİN RECEP ZAFER

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı | Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemler
Bankacılık kariyerine 1992 yılında başlayan Metin Recep Zafer, çeşitli bankaların Şube, Genel Müdürlük, Teftiş Kurulu organizasyonları içerisinde Uzman Yardımcısı, Müfettiş ve Bölüm Müdürü unvanlarıyla görev yapmıştır. 13.06.2006 tarihinde VakıfBank’a Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Metin Recep Zafer, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunudur. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını yapmıştır.
Ferkan Merdan

FERKAN MERDAN

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı | Ödeme Sistemleri, Dijital Bankacılık ve Kurumsal İletişim
1973 yılında Kayseri’de doğan Ferkan Merdan, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Bankacılık kariyerine 1996 yılında T.C. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nda başlamış, ardından 1999 yılında VakıfBank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak görev almıştır. Ferkan Merdan, 1999 -2006 yılları arasında VakıfBank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı ve ardından Müfettiş unvanıyla, 2006-2015 yılları arasında Mali Kontrol Müdürlüğü’nde Müdür unvanıyla, 2015-2019 yıllarında ise Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanlığı’nda Başkan unvanıyla görev yapmıştır. 31.05.2019 tarihinde Bankamıza Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Hüseyin Uğur Bilgin

HÜSEYİN UĞUR BİLGİN

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı | İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan H. Uğur Bilgin, 1986 yılında katıldığı VakıfBank’ta çeşitli şubelerde Müdür olarak görev yapmıştır. Sonrasında Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu İşlemleri Başkanlığı görevlerini yürüten Bilgin, Banka’nın değişik İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Halen Taksim Otelcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Bilgin, 2013 yılında İnsan Kaynakları Başkanlığı’na ve 1 Ağustos 2017 tarihinde de Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır.
Kıvanç Emiroğlu

KIVANÇ EMİROĞLU

Dogma Alares Kurucu Ortağı
2005 yılı London Business School MBA mezunu olan Kıvanç Emiroğlu, 2012-2014 yıllarında Accenture’da Senior Advisor ve Management Consulting görevinden sonra 2014 yılında Opsago Consulting’i kurup CEO’luğunu yapmıştır. 2017 yılında şirketini PWC’ye satmış ve 2 yıl boyunca PWC Türkiye Liderliğini üstlenmiştir. Şimdi ise yeni nesil danışmanlık şirketi, Dogma Alares’in kurucu ortağı ve partner’ı olarak kariyerine devam etmektedir.
Yılmaz Sonışık

YILMAZ SONIŞIK

Digital Zoomin Yönetici Ortağı
2018 yılında Columbia ve San Jose State Üniversitesi’nde Leadership eğitimlerini alan Yılmaz Sonışık, Multinet, Orbis Yazılım, Alofon Telecommunications gibi şirketlerin IT departmanlarında çalışmıştır. Ayrıca iLab Ventures, Sigortam.net’te Product ve Project Manager rolünü üstlenmiştir. Şimdi ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde okutman ve Digital Zoomin danışmanlık şirketinde Managing Director pozisyonundadır.
Celal Cündoğlu

CELAL CÜNDOĞLU

BKM Genel Müdür Yardımcısı | Ödeme Platformları ve İş Geliştirme
1992 yılında San Francisco Üniversitesi Telekomünikasyon Sistem Planlama yüksek lisansından mezun olan Celal Cündoğlu, aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak da çalışmıştır. Celal Cündoğlu Visa, Yapı Kredi ve Akbank’ta IT Project Manager olarak görev almıştır. 2012 yılından bu yana kariyerine BKM Bankalararası Kart Merkezi’nde devam etmektedir. Yaklaşık 4 yıldır Ödeme Platformları ve İş Geliştirme’de Executive Vice President olarak çalışmaktadır.
Prof. Dr. Esra Gençtürk

PROF. DR. ESRA GENÇTÜRK

Özyeğin Üniversitesi Rektörü
Robert College’den 1977’de mezun olan Prof. Dr. Esra Gençtürk, 1981’de lisansını University of Southern California’da tamamlamıştır. Dr. Gençtürk, İşletme Yüksek Lisansını ve Pazarlama Doktorasını University of Minnesota’dan almaya hak kazanmış ve The University of Texas at Austin'de de Pazarlama ve Uluslararası İşletme öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 1996-2009 yılları arasında Koç Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Gençtürk, 2009 yılında katıldığı Özyeğin Üniversitesi’nde 2011-2014’de Rektör Yardımcılığı ve 2014 yılından itibaren de Rektörlük görevini yapmaktadır.
Hande Enes

HANDE ENES

Yeni Nesil Girişim Yatırımcısı
1999 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Amerika’da perakende sektöründe çalışma hayatına başlayan Hande Enes, aile şirketleri bünyesinde tekstil, enerji, gayrimenkul alanlarında uluslararası kademelerde çeşitli görevler üstlenmiştir. Halihazırda şirketin yönetim kurulu üyesi olan Hande Enes aynı zamanda melek yatırımcı kimliğiyle “teknoloji” başlığı altında ulusal ve uluslararası girişimlere mentorluk ve yatırım yapmaktadır.

Hack to the Future